Boeren in de Food Valley Bekijk groter

Boeren in de Food Valley

Hoe vertalen boeren anno 2016 alle ontwikkelingen en eisen van markt, overheid en samenleving naar hun eigen bedrijf? Wat motiveert en inspireert hen in hun dagelijkse werk? Boerendochter Janneke Blijdorp sprak met vijftien agrariërs over hun motivatie voor het boer zijn. Samen leveren de vijftien verhalen een verrassend beeld op van veerkrachtige ondernemers.

Meer details

Levertijd: Dit product is niet meer op voorraad

Aanmelden

U ontvangt een email indien het product weer op voorraad is

€ 18,00 incl. BTW

Datasheet

Pagina's:165
Type boek:Hardcover - kleur
Verschijningsdatum:28 november 2016
AuteurJanneke Blijdorp

Meer informatie

Sinds 2010 heet het gebied de Gelderse Vallei regio “Food Valley”. De naam is tekenend voor de dynamiek in de landbouw. Door schaalvergroting verdween de afgelopen decennia tachtig procent van de boerenbedrijven in dit gebied. De overgebleven boeren zijn veelal efficiënte, maar ook anonieme leveranciers van grondstoffen in wereldwijd vertakte handelsstromen. Hun werk wordt gestuurd door een groot aantal wetten en grillige internationale markten en in toenemende mate door een kritische samenleving.

Hoe vertalen boeren anno 2016 alle ontwikkelingen en eisen van markt, overheid en samenleving naar hun eigen bedrijf? Wat motiveert en inspireert hen in hun dagelijkse werk?  Boerendochter Janneke Blijdorp sprak met vijftien agrariërs over hun motivatie voor het boer zijn en de toekomstverwachting voor hun bedrijf. De boeren zijn vaak al generaties lang met het gebied verbonden. Samen leveren de vijftien verhalen een verrassend divers beeld op van veerkrachtige ondernemers. Een aanrader voor iedereen die nieuwsgierig is naar de verhalen achter ons dagelijks voedsel. Het boek is prachtig vormgegeven en bevat schitterende foto’s. Janneke Blijdorp is werkzaam op het gebied van landbouw, voedsel en de inrichting van de groene ruimte. Eric Veltink is werkzaam in de gebiedsontwikkeling en als fotograaf.

Portretten
1.Boeren is een ontdekkingsreis die nooit ophoudt – Jan Dirk van der Voort/ Biologische mekveehouder
2.God’s liefde in de wereld weerspiegelen – Wim en Anja van der Fliert/melkveehouderij, biologische kippen en zorgboerderij
3.Het roer moest om – Bart Boon/ biologische kalverhouder
4.Boeren maken elkaar gek met groot, groter, groots denken – Wim van der Fliert/ melkvee-en varkenshouder
5.De uitdaging is om de natuur zo efficiënt mogelijk te benutten – Cor den Hartog/ biologische melkveehouder
6.Aandacht voor de dieren kun je niet automatiseren – Chris de Jong/ zeugen-en kalverhouder
7.Voor een groter geheel- Lodewijk Pool en Floor de Kanter/ biologische melkveehouderij en zorgboerderij
8.Goed voor boer, consument en kip – Timon Brandsen/ Rondeel kippenhouderij
9.Kaas moet je proeven- Gert van Middendorp/ melkveehouderij en kaasmaker
10.Wat waren we blij met de eerste oogst – Wilco van den Broek/aspergeteler en boerderijwinkel
11.Het maaien van de eerste snee gras is voor mij een hoogtepunt- Conny van den Top/melkveehouderij en biologische kippen
12.Je bedrijf stap voor stap ontwikkelen is het mooiste wat er is- Jan van Heerikhuizen/ melkveehouderij, mestvarkens en vleeskippen
13.Je moet er wel schik in hebben- Henk de Vries/ biologische melkveehouder en natuurboer
14.Kaasmaken leer je niet uit een boekje – Gerrit Boonzaaijer/ melkschapenhouderij en kaasmakerij
15.Een bedrijf met vee-en akkerbouw is leuker en minder kwetsbaar –Ben Minnen/ Kalverhouder en akkerbouwer

Intermezzo’s
Landbouw en Zorg
Coöperatie Boerenhart
Vleeskalverij in de Gelderse Vallei
Bedrijfslabel Vallei Boert Bewust
De varkensketen
Gezonde bodem en biodiversiteit
De familiekudde
Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld
Vrijwillig weidevogelbeheer
Welzijnseieren
Mest, mineralen en kringlopen
Streek-en streekproducten
Doesburgse eng: van mais tot bier
Functieverandering van het landelijk gebied